جزوه شرح مراحل ساخت یک نمونه دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی

انرژیهای تجدیدپذیر,انرژیهای نو,بیو انرژی,بیوگاز,بیومس,تحقیق ساخت دستگاه تولید بیوگاز,تولید بیوگاز,دستگاه تولید بیوگاز,دستگاههای تولید بیوگاز,ساخت دستگاه تولید بیوگاز,مراحل ساخت دستگاه تولید بیوگاز,مقاله ساخت دستگاه تولید بیوگاز
جزوه شرح مراحل ساخت یک نمونه دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی

رفتن به سایت اصلی

دانلود جزوه شرح مراحل ساخت یک نمونه دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی،در قالب word و در 139 صفحه، قابل ویرایش.توضیحات:این کتاب در مورد ساخت دستگاه تولید بیوگاز و روش آزمایش آن در 139 صفحه و در قالب ورد و شامل بودجه بندی سرمایه ای در مدیریت،بودجه بندي سرمايه اي در مدیریت مالی،بودجه بندی سرمایه ای،مدیریت مالی،روشهاي ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري،نرخ بازده حسابداري ،جيره بندي سرمايه اي ،مدیریت هزينه سرمايه در مدیریت مالی،مدیریت مالی،هزینه سرمایه‌ای ،انواع هزینه سرمایه‌ای ،موارد استفاده از هزينه سرمايه ،محاسبه نرخ هزينه سرمايه ،تعيين نرخ هزينه بدهيها ،نرخ سود سهام عادي،روش نرخهاي بازده تاريخي ،روش پيش بيني سود سهام ،روش استفاده از بتاي سهام ،هزينه سرمايه و غیره می باشد. فهرست مطالب:1- بررسی منابع.. 5

1-1- تعریف بیوگاز. 5

1-2- منابع تولید بیوگاز. 6

1-3- نحوه تولید بیوگاز. 7

1-4- اصول هضم بي هوازي در تولید بیوگاز. 8

1-5- مراحل شیمیائی تخمیر مواد آلی (شامل چربیها، هیدراتهای کربن و پرتئین ها). 11

1-5-1- تخمیر چربیها 11

1-5-2- تخمیر هیدراتهای کربن.. 12

1-5-3- تخمیر پرتئینها 12

1-6- پارامترهاي مؤثر بر فرآيند هضم بيهوازي… 13

1-6-1- درجه حرارت محیط تخمیر. 13

1-6-2- اسیدیته ((PH.. 15

1-6-3- میزان حضور مواد مغذی در محیط (C/N). 16

1-6-4- درجه غلظت مواد. 16

1-6-5- میزان حضور عوامل سمی.. 17

1-6-6- مدت زمان ماند مخلوط در مخزن هضم.. 17

1-6-7- همزدن محتویات مخزن هضم و هموژنیزه کردن محتویات… 18

1-6-8- آماده سازی مواد خام قبل از بارگیری.. 19

1-6-9- وجود مواد تسریع کننده واکنش…. 20

1-6-10- اصلاح و تغيير در طراحي دستگاه بيوگاز. 20

1-6-11- مواد افزودني شيميائي.. 20

1-6-12- تغيير دادن نسبت خوراک دستگاه. 20

1-6-13- محيط بيهوازي (بسته). 21

1-7- انواع روشهای بارگذاری مخازن هضم: 21

1-7-1- سیستم پيوسته: 21

1-7-2- سیستم نيمه پيوسته: 21

1-7-3- سیستم ناپيوسته: 21

1-8- جمع آوري بیوگاز تولیدی: 22

1-9- بیوگاز و کود حاصل از آن: 22

1-10- ساختار کلي دستگاه توليد بيوگاز: 23

1-10-1- حوضچه ورودي: 23

1-10-2- حوضچه خروجي: 24

1-10-3- مخزن تخمير: 24

1-10-4- محفظه گاز: 25

1-11- مهمترین طرحهای بیوگاز ساخته شده در جهان: 26

1-11-1- دستگاه بیوگاز عمودی.. 27

1-11-2- دستگاه بیوگاز افقی.. 28

1-11-3- دستگاه بیوگاز مشترک…. 29

1-11-4-دستگاه بیوگاز مدل چینی (قبه ثابت). 30

1-11-5- دستگاه بیوگاز مدل فرانسوی.. 32

1-11-6- دستگاه بیوگاز با لولههای چرمی.. 33

1-11-7-دستگاه بیوگاز با مخزن پلی اتیلنی.. 34

1-11-8- دستگاه بيوگاز با سرپوش شناور (مدل هندي):‏ 35

1-11-9- دستگاه بيوگاز مدل تايواني (واحدهای بالونی): 36

1-11-10- دستگاه بیوگاز مدل نپال: 37

1-12 -مروری بر مطالعات انجام شده. 38

2- مواد و روشها 48

2-1- مراحل ساخت واحد بیوگاز با تمام جزئیات آن: 48

2-1-1- انتخاب مکان ساخت واحد بیوگاز. 48

2-1-2- بررسی شرایط جوی.. 50

2-1-3- بررسی شرایط خاک منطقه. 50

2-1-4- بررسی مواد آلی مورد نیاز. 51

2-1-4-1- کود مرغی.. 51

2-1-4-2- کود بلدرچین.. 51

2-2- طراحی و ساخت اتاقک عایق: 52

2-2-1- طراحی اتاقک عایق.. 52

2-2-2- ساخت اتاقک عایق.. 52

2-2-3- دریچه خروجی: 53

2-3- مراحل طراحی و ساخت مخزن هضم دستگاه: 54

2-3-1- طراحی مخزن هضم: 54

2-3-2- ساخت دستگاه: 56

2-3-2-1- انتخاب مخزن هضم: 57

2-3-2-2- لوله ورودی: 57

2-3-2-3- لوله خروجی: 58

2-3-2-4- فشار سنج: 60

2-3-2-5- طراحی المنتها: 61

2-3-2-6- PH متر: 65

2-4- عایق کاری مخزن هضم.. 65

2-5- تست رآکتور. 66

2-5-1- تست دستگاه با آب برای اطمینان از آب بندی بودن: 66

2-5-2- تست صحت کار المنتها: 67

2-5-3- تست گازبندی مخزن: 67

2-6- مشخصات دستگاه تست گاز: 69

2-6-1- دستگاه آنالایزر گاز ساخت کمپانی Testo آلمان.. 69

2-7- معرفی شبکه عصبی… 70

2-8- شبكه عصبي مصنوعي… 70

2-8-1- شبکه پس انتشار پیش خور (FFBP) : 75

2-8-2- شبکه های پس انتشار پیشرو (CFBP): 75

2-8-3- الگوریتم لونبرگ- مارکوارت (LM). 76

2-8-4- الگوریتم تنظیم بیزی (BR). 76

2-8-5- مجذور میانگین مربعات خطا 77

2-8-6- خطای میانگین مطلق.. 77

2-8-7- ضریب تعیین (همبستگی). 77

2-9- انجام آزمایش: 78

3- نتایج… 80

3-1- ساخت رآکتور. 80

3-2- آزمایش کود مرغی در دمای 35 درجه سانتیگراد.. 82

3-2-1- بررسی اثر دما بر حجم بیوگاز تولیدی از کود مرغی.. 83

3-2-2- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز کود مرغی.. 84

3-2-3- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود مرغی.. 85

3-3- آزمایش کود مرغی در دمای 30 درجه سانتیگراد.. 86

3-3-1- بررسی اثر دما بر حجم بیوگاز تولیدی از کود مرغی.. 86

3-3-2- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز کود مرغی.. 86

3-3-3- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود مرغی.. 87

3-4- آزمایش کود بلدرچین در دمای 35 درجه سانتیگراد.. 88

3-4-1- بررسی اثر دما بر روی حجم بیوگاز تولیدی از کود بلدرچین.. 89

3-4-2- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز کود بلدرچین.. 90

3-4-3- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود بلدرچین.. 91

3-5- آزمایش با کود بلدرچین در دمای 30 درجه سانتیگراد.. 91

3-5-1- بررسی اثر دما بر روی حجم بیوگاز تولیدی از کود بلدرچین.. 92

3-5-2- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز تولیدی از کود بلدرچین.. 92

3-5-3- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود بلدرچین.. 93

3-6- بررسی و مقایسه پارامترهای کود مرغی و بلدرچین در دمای مشخص….. 94

3-6-1- مقایسه حجم گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 35 درجه سانتی گراد. 94

3-6-2- مقایسه فشار گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 35 درجه سانتی گراد. 95

3-6-3- مقایسه PH گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 35 درجه سانتی گراد. 96

3-6-4- مقایسه حجم گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 30 درجه سانتی گراد. 97

3-6-5- مقایسه فشار گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 30 درجه سانتی گراد. 98

3-6-6- مقایسه PH گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 30 درجه سانتی گراد. 99

3-7- بررسی و مقایسه پارامترها در دو دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد.. 100

3-7-1- مقایسه حجم گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد. 100

3-7-2- مقایسه فشار گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد. 101

3-7-3- مقایسه PH گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد. 102

3-7-4- مقایسه حجم گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد. 103

3-7-5- مقایسه فشار گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد. 104

3-7-6- مقایسه PH گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد. 105

3-8- نتایج شبکه عصبی… 106

3-8-1- بررسی نتایج شبیه سازی در شبکه عصبی برای کود مرغی.. 107

3-8-1-1- بررسی فشار گاز در آزمایش کود مرغی.. 107

3-8-1-2- بررسی ph گاز در آزمایش کود مرغی.. 109

3-8-1-3- بررسی حجم گاز در آزمایش کود مرغی.. 112

3-8-2- بررسی نتایج شبیه سازی در شبکه عصبی برای کود بلدرچین.. 114

3-8-2-1- بررسی فشار گاز در آزمایش کود بلدرچین.. 114

3-8-2-2- بررسی ph گاز در آزمایش کود بلدرچین.. 116

3-8-2-3- بررسی حجم گاز در آزمایش کود بلدرچین.. 119

4- منابع: 123

شکل ‏1‑1 چرخه بیوگاز در طبیعت…. 7

شکل ‏1‑2- دستگاه بیوگاز. 7

شکل ‏1‑3- فرآیند تولید گاز در مخزن هضم.. 8

شکل ‏1‑4- مراحل مختلف تبدیل مواد آلی به بیوگاز. 13

شکل ‏1‑5- رآکتور بيوگاز به همراه همزن.. 19

شکل ‏1‑6- مخزن ترکیب 2- لوله ورودی 3-مخزن هضم 4- مواد سنگین ته نشین شده 5- مخزن گاز 6- لوله خروج گاز 7- نگهدارنده درب مخزن هضم 8- لوله خروجی 9- مخزن کودابه خروجی 10- درب مخزن تخلیه 11- سطح زمین 12- لوله انتقال گاز. 25

شکل ‏1‑7- مخزن ذخيره گاز فايبرگلاس… 26

شکل ‏1‑8- بالنهاي ذخيره بيوگاز. 26

شکل ‏1‑9- دستگاه بیوگاز عمودی.. 27

شکل ‏1‑10- دستگاه بیوگاز افقی 1. مخزنهای ترکیب 2. لوله ورودی 3. محفظه اولیه 4. محفظه ثانویه 5. حفره اصلی 6. بخش مخزن هضم بالای سطح زمین 7. حافظ گاز 8. مخلوط آب و روغن 9. خط گاز 10. دریچه خروجی 11.دریچه خروج آب 12.اجاق 13. سطح زمین.. 28

شکل ‏1‑11- دستگاه بیوگاز مشترک…. 30

شکل ‏1‑12- دستگاه بیوگاز اصلاح شده نوع چینی 1. محافظ گاز با قبه ثابت 2. مخزن هضم 3. مخزن ترکیب 4. محفظه کمکی 5. خط گازی 6. شیشه آب 7. لوله خروجی 8. اجاق.. 31

شکل ‏1‑13- دستگاه بیوگاز مدل فرانسوی 1. لوله ورودی 2. مخزن هضم فولادی ضد زنگ 3. لوله خروجی 4. غلتک زیست توده با پوشش فولادی 5. خط گازی 6. شیر آب 7. لوله های تایر واگن باری 8. شیر گاز 9. اجاق 10. سطح زمین.. 33

شکل ‏1‑14- دستگاه بیوگاز با لولههای چرمی 1. مخزن ترکیب 2. مخزن هضم لوله چرمی 3. هواکش گازی 4. خروجی 5. حافظ گاز لوله چرمی 6. خط گازی 7. اجاق.. 34

شکل ‏1‑15- دستگاه بیوگاز با مخزن پلی اتیلن. 1- مخزن مخلوط.2- لوله ورودی pvc. 3- کیسه مخزن هضم استوانهای روی زمین. 4- مخزن هضم استوانهای زیر زمین. 5- خروجی با لوله معین. 6- لوله گاز. 7- شیر خروج آب. 8- اجاق. 9- سطح زمین.. 35

شکل ‏1‑16- دستگاه بیوگاز با سرپوش شناور 1. مخزن ترکیب 2. مخزن هضم اولیه 3. مخزن هضم ثانویه 4. حافظ متحرک گاز 5. آب همراه با روغن 6. خط گاز 7. مقیاس اندازه گیری گاز 8. شیر اب 9. لولهی تخلیه 10. حفاظت از حرکت غلتک 11. کولونی. 36

شکل ‏1‑17- دستگاه بیوگاز مدل تایوانی.. 37

شکل ‏1‑18- دستگاه بیوگاز مدل نپال. مخزن ترکیب 2- لوله ورودی 3-مخزن هضم 4- مواد سنگین ته نشین شده 5- مخزن گاز 6- لوله خروج گاز 7- نگهدارنده درب مخزن هضم 8- لوله خروجی 9- مخزن کودابه خروجی 10- درب مخزن تخلیه 11- سطح زمین.. 38

شکل ‏2‑1- نقشه اتاقک عایق، مخزن هضم و گودال کودابه. 52

شکل ‏2‑2- مراحل ساخت اتاقک عایق و گودال ذخیره کودابه خروجی.. 53

شکل ‏2‑3- طراحی مخزن هضم با استفاده از نرم افزار اتوکد.. 56

شکل ‏2‑4- مخزن هضم پلی اتیلنی.. 57

شکل ‏2‑5- لوله ورودی و لوله خروجی.. 58

شکل ‏2‑6- الف- لوله خروج کودابه ب- مخزن هضم و لولههای ورودی و خروجی.. 59

شکل ‏2‑7- لوله دو شاخه برای خروج گاز و نصب فشار سنج.. 60

شکل ‏2‑8- مدار الکتریکی المنتهای حرارتی.. 62

شکل ‏2‑9- طراحی قاب المنتهای حرارتی.. 62

شکل ‏2‑10- المنتهای حرارتی در قاب فلزی قرار گرفتهاند. 63

شکل ‏2‑11- الف- تابلوی برق، ب- کلیدهای کنترل کننده المنتها 64

شکل ‏2‑12- ترموستات… 64

شکل ‏2‑13- الف- محلول های بافر ب- PH متر. 65

شکل ‏2‑14- عایقکاری رآکتور. 66

شکل ‏2‑15- دستگاه تست گاز. 69

شکل ‏2‑16- مدل ریاضی ساده شده عصب واقعی.. 71

شکل ‏2‑17- پرسپترون 3لایه با اتصالات کامل.. 72

شکل ‏3‑1- نمودار حجم- زمان کود مرغی در دمای 35. 84

شکل ‏3‑2- نمودار فشار- زمان کود مرغی در دمای 35. 85

شکل ‏3‑3- نمودار PH- زمان کود مرغی در دمای 35. 85

شکل ‏3‑4- نمودار حجم- زمان کود مرغی در دمای 30. 86

شکل ‏3‑5- نمودار فشار- زمان کود مرغی در دمای 30. 87

شکل ‏3‑6- نمودار PH- زمان کود مرغی در دمای 30. 88

شکل ‏3‑7- نمودار حجم- زمان کود بلدرچین در دمای 35. 90

شکل ‏3‑8- نمودار فشار- زمان کود بلدرچین در دمای 35. 91

شکل ‏3‑9- نمودار PH – زمان کود بلدرچین در دمای 35. 91

شکل ‏3‑10- نمودار حجم- زمان کود بلدرچین در دمای 30. 92

شکل ‏3‑11- نمودار فشار- زمان کود بلدرچین در دمای 30. 93

شکل ‏3‑12- نمودار PH – زمان کود بلدرچین در دمای 30. 94

شکل ‏3‑13- نمودار حجم – زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای 35. 95

شکل ‏3‑14- نمودار فشار – زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای 35. 96

شکل ‏3‑15- نمودار PH – زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای 35. 97

شکل ‏3‑16- نمودار حجم- زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای 30. 98

شکل ‏3‑17- نمودار فشار- زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای 30. 99

شکل ‏3‑18- نمودار PH – زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای 30. 100

شکل ‏3‑19- نمودار حجم گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35. 101

شکل ‏3‑20- نمودار فشار گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35. 102

شکل ‏3‑21- نمودار PH کود مرغی در دمای 30 و 35. 103

شکل ‏3‑22- نمودار حجم گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای 30 و 35. 104

شکل ‏3‑23- نمودار فشار گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای 30 و 35. 105

شکل ‏3‑24- نمودار PH کود بلدرچین در دمای 30 و 35. 106

شکل ‏3‑25- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای فشار کود مرغی.. 107

شکل ‏3‑26- نمودار آموزش و اعتبار سنجی داده های فشار گاز کود مرغی.. 108

شکل ‏3‑27- نمودار تست داده های فشار کود مرغی.. 109

شکل ‏3‑28- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای ph کود مرغی.. 110

شکل ‏3‑29 – نمودار آموزش و اعتبار سنجی داده های ph کود مرغی.. 111

شکل ‏3‑30- نمودار تست داده هایph کود مرغی.. 111

شکل ‏3‑31- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای حجم گاز کود مرغی.. 112

شکل ‏3‑32- نمودار آموزش و اعتبار سنجی داده های حجم کود مرغی.. 113

شکل ‏3‑33- نمودار تست داده های حجم گاز کود مرغی.. 114

شکل ‏3‑34- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای فشار گاز کود بلدرچین.. 115

شکل ‏3‑35- نمودار آموزش و اعتبار سنجی داده های فشار گاز کود بلدرچین.. 116

شکل ‏3‑36- نمودار تست داده های فشار گاز کود بلدرچین.. 116

شکل ‏3‑37- نمودار تعیین عملکرد شبکه برایph کود بلدرچین.. 117

شکل ‏3‑38- نمودار آموزش و اعتبار سنجی ph کود بلدرچین.. 118

شکل ‏3‑39- نمودار تست داده های ph کود بلدرچین.. 119

شکل ‏3‑40- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای حجم گاز کود بلدرچین.. 120

شکل ‏3‑41- نمودار آموزش و اعتبار سنجی حجم گاز کود بلدرچین.. 121

شکل ‏3‑42- نمودار تست داده های تست برای حجم گاز کود بلدرچین.. 121

جدول ‏1‑1- ترکیبات موجود در بیوگاز. 5

جدول ‏1‑2- جدول فرآيندهاي مختلف تبديل زيست توده به بيوگاز. 10

جدول ‏1‑4- محدودههای درجه حرارت در تخمير بيهوازي.. 14

جدول ‏1‑4- نمودار مدت زمان ماند مواد در داخل رآکتور. 18

جدول ‏3‑1- مقایسه دستگاه بیوگاز نوع مخزن بتونی (مدل چینی) با مخزن پلی اتیلنی.. 81

جدول ‏3‑2- تجزیه بیوگاز کود مرغی.. 83

جدول ‏3‑3- تجزیه بیوگاز کود بلدرچین.. 89

جدول ‏3‑4- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر فشار. 108

جدول ‏3‑5- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر ph.. 110

جدول ‏3‑6- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر حجم.. 113

جدول ‏3‑7- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر فشار. 115

جدول ‏3‑8- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر ph.. 117

جدول ‏3‑9- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر حجم..

 

دستگاه تولید بیوگاز تولید بیوگاز بیوگاز بیومس انرژیهای نو انرژیهای تجدیدپذیر بیو انرژی دستگاههای تولید بیوگاز بیو انرژی مراحل ساخت دستگاه تولید بیوگاز ساخت دستگاه تولید بیوگاز تحقیق ساخت دستگاه تولید بیوگاز مقاله ساخت دستگاه تولید بیوگاز

 • تحقیق مدیر موفق

  پاورپوینت مدیر موفق,پروژه آماده در مورد مدیر موفق,پروژهمدیر موفق,تحقیق آماده در مورد مدیر موفق,تحقیق مدیر موفق,دانلود تحقیق در مورد مدیر موفق,دانلود تحقیق مدیر موفق,مدیر موفق,مقاله در موردمدیر موفق,مقاله مدیر موفق تحقیق مدیر موفق رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

 • دانلود گزارش کارآموزی تولید کمربند ایمنی

  خرید گزارش,خرید گزارش کارآموزی تولید کمربند ایمنی,دانلود کارآموزی تولید کمربند ایمنی,دانلود گزارش کار تولید کمربند ایمنی,دانلود گزارش کارآموزی تولید کمربند ایمنی,کارآموزی تولید کمربند ایمنی,کارورزی تولید کمربند ایمنی,گزارش کارآموزی تولید کمربند ایمنی دانلود دانلود گزارش کارآموزی تولید کمربند ایمنی دانلود فایل…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان صدوق

  استان یزد,لایه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان صدوق,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان صدوق,نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان صدوق دانلود نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان صدوق دانلود فایل نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان صدوق…

 • برنامه لایه گذاری عکس در سی شارپ

  برنامه csharp,برنامه سی شارپ,برنامه لایه گذاری عکس,برنامه لایه گذاری عکس در سی شارپ,برنامه نویسی در csharp,برنامه نویسی سی شارپ,کد csharp,کد سی شارپ,کد لایه گذاری عکس,کدنویسی csharp,نمونه برنامه csharp دانلود برنامه لایه گذاری عکس در سی شارپ دانلود فایل دانلود برنامه…

 • پاورپوینت مديريت پروژه‌ هاي فناوري اطلاعات (فرآیند تقدم و تاخر)

  انواع رابطه پيشنيازي بين فعاليت‌هاي پروژه,پاورپوینت مديريت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات(فرآیند تقدم و تاخر),ترسيم شبکه تقدم و تاخر فعاليت‌هاي پروژه,فرآيند برنامه ريزي پروژه,کليات و تعاريف اوليه,مفهوم زير پروژه,نمايش موارد آزمون صحت شبکه پاورپوینت مديريت پروژه‌ هاي فناوري اطلاعات (فرآیند تقدم و…

 • گزارش کارآموزی روابط عمومی

  گزارش کارآموزی روابط عمومی روابط عمومی رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی با موضوع روابط عمومی،در قالب word و در 93 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اولمقدمه تاريخچه اي از روابط عمومي ارتباط كاربردي روابط عمومي با وسايل ارتباط جمعي فرصتهاي…

 • نقشه ی بخش های شهرستان بهبهان

  استان خوزستان,بخش های شهرستان بهبهان,شیپ فایل بخش های شهرستان بهبهان,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان بهبهان,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان بهبهان,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان بهبهان…

 • پاورپوینت رابطه بین نوآوری باز و پتانسیل نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط

  پاورپوینت رابطه بین نوآوری باز و پتانسیل نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط رابطه بین نوآوری باز و پتانسیل نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  رابطه بین نوآوری باز و پتانسیل…

 • تحقیق حسابداري اجتماعي (طرح های برتر)

  تحقیق حسابداري اجتماعي (طرح های برتر) حسابداري اجتماعي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع حسابداري اجتماعي (طرح های برتر)،در قالب word و در 35 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چکیدهمقدمهايجاد برتري- موضوع حسابداري اجتماعيتئوري سهام دار: نقطه مرجع خاليتئوري قانوني…

 • تحقیق قانون ديوان عدالت اداري

  تحقیق قانون ديوان عدالت اداري,جزوه قانون ديوان عدالت اداري,قانون ديوان عدالت اداري,قانون ديوان عدالت اداري 92,قانون ديوان عدالت اداري سال 1392,قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385,متن قانون ديوان عدالت اداري,مقاله قانون ديوان عدالت اداري دانلود تحقیق قانون ديوان عدالت اداري…

 • تحقیق اینورترها

  اینورتر,اینورتر Is,اینورتر جوشکاری,اینورتر چیست,تحقیق اینورتر,تحقیق در مورد اینورتر,تحقیق در مورد تحقیق اینورترها,دانلود تحقیق در مورد اینورتر,دانلود رایگان مقاله اینورتر,مقاله ای در باره اینورتر,مقاله در مورد اینورتر,مقاله درباره اینورتر دانلود تحقیق اینورترها دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد اینورترها،در قالب word و در…

 • تحقیق آشنايي با معماری شهر ماسوله

  آشنايي با معماری ماسوله,بافت پله کاني ماسوله,بافت روستايي ماسوله,بافت شهري ماسوله,تحقیق آشنایی با معماری ماسوله,تحقیق ماسوله,ماسوله,ماسوله کجاست؟,ماسوله گیلان,معماری ماسوله,مکان‌های دیدنی گیلان,موقعيت جغرافيايي ماسوله تحقیق آشنايي با معماری شهر ماسوله رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع آشنايي با معماری…

 • فایل اکسل فهرست بهای راه و باند 1397

  اکسل رایگان فهرست بهای راه و باند 1397,اکسل فهرست بهای راه و باند 1397,اکسل فهرست بهای راه و باند 1397 رایگان,دانلود اکسل فهرست بهای راه و باند 1397,دانلود فایل اکسل فهرست بهای راه و باند 1397,فایل اکسل فهرست بهای راه…

 • تحقیق کوهنوردی

  بررسی کوهنوردی,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون کوهنوردی,پروژه کوهنوردی,تحقیق تربیت بدنی کوهنوردی,تحقیق در مورد کوهنوردی,تحقیق کوهنوردی,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد کوهنوردی,دانلود تحقیق کوهنوردی,مقاله کوهنوردی تحقیق کوهنوردی رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:کوهنوردیکوهنوردی یکی از ورزش‌ها‌ یا از جمله…

 • پاورپوینت نظریه معمار ادواردو سوتو دی مرا

  آثار معمار ادواردو سوتو دی مرا,پاورپوینت معمار ادواردو سوتو دی مرا,تاریخچه زندگی معمار ادواردو سوتو دی مرا,تحقیق معمار ادواردو سوتو دی مرا,معمار ادواردو سوتو دی مرا,معمار ادواردو سوتو دی مرا پرتغالی,مقاله معمار ادواردو سوتو دی مرا دانلود پاورپوینت نظریه معمار…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان تاثیر سرمایه گذاری های بازاریابی رابطه ای بر قدردانی مشتری در خرده فروشی

  ترجمه مقاله خرده فروشی,ترجمه مقاله سرمایه گذاری های بازاریابی,ترجمه مقاله قدردانی مشتری,خرده فروشی,سرمایه گذاری های بازاریابی,قدردانی مشتری,مقاله ترجمه شده خرده فروشی,مقاله ترجمه شده سرمایه گذاری های بازاریابی,مقاله ترجمه شده قدردانی مشتری دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان تاثیر سرمایه گذاری…

 • جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت اول)

  جزوه رایگان فیزیک پزشکی و پرتوها,جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها,دانلود جزوه رایگان فیزیک پزشکی و پرتوها,دانلود جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها,دانلود کتاب فیزیک پزشکی و پرتوها,فیزیک پزشکی و پرتوها,کتاب فیزیک پزشکی و پرتوها دانلود جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت…

 • پاورپوینت زندگی و شعر اخوان ثالث

  آثار اخوان ثالث,اخوان ثالث و نیما یوشیج,پاورپوینت اخوان ثالث,پایان نامه اخوان ثالث,تألیفات اخوان ثالث,تحقیق اخوان ثالث,تخلّص اخوان ثالث,زندگی اخوان ثالث,سبک شعری اخوان,شاعران هم عصر اخوان ثالث,شعر اخوان ثالث,ویژگی های شعر اخوان ثالث دانلود پاورپوینت زندگی و شعر اخوان ثالث دانلود…

 • تحقیق تفسير سوره فاطر

  تحقیق تفسير سوره فاطر تفسير سوره فاطر رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق تفسير سوره فاطرقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 57بخشی از متن تحقیق:مقدمهاين سوره در مكه نازل شده و 83 آيه داردتفسير نمونه جلد 18 صفحه…

 • گزارش کارآموزی شركت پايه بتون بينالود

  گزارش کارآموزی شركت پايه بتون بينالود شركت پايه بتون بينالود رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی در شركت پايه بتون بينالود،در قالب word قابل ویرایش و در 45 صفحه.توضیحات:پياده كردن نقشه درنقشه هاي شهري كيفيت نقشه ازنظرشمال – جنوب –…

 • طرح توجیهی تولید دستگاه های بسته بندی

  امکان سنجی تولید دستگاه های بسته بندی,تولید دستگاه های بسته بندی,دانلود طرح توجیهی تولید دستگاه های بسته بندی,طرح توجیهی تولید دستگاه های بسته بندی,طرح کسب و کار تولید دستگاه های بسته بندی,کارآفرینی تولید دستگاه های بسته بندی دانلود طرح توجیهی…

 • تحقیق مساجد قدیمی

  مساجد قدیمی,مسجد جامع,مسجد جامع تبریز,مسجد جامع یزد,مسجد گوهرشاد تحقیق مساجد قدیمی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مساجد قدیمی،در قالب word و در 60 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مسجد جامع تبريزمسجد كبود ( تبريز)مسجد جامع علي شاه (تبريز)مسجد جامع مير…

 • تحقیق بررسي رابطه بين روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقيت

  تحقیق بررسي رابطه بين روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقيت تحقیق رشد و پرورش خلاقيت رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بين روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقيت،در قالب word و در…

 • پاورپوینت گسترش هاي زبان و ادبيات

  ادبیات ایرانی,پاورپوینت گسترش ادبیات,تحقیق گسترش ادبیات,تحقیق گسترش هاي زبان و ادبيات,زبان فارسی,گسترش ادبیات,گسترش زبان و ادبیات فارسی,گسترش هاي زبان و ادبيات,گسترش واژه در ادبیات,متون پیش از اسلام,مقاله گسترش ادبیات,مقاله گسترش هاي زبان و ادبيات پاورپوینت گسترش هاي زبان و ادبيات…

 • پاورپوینت دستگاه پوز (POS)

  پایان نامه دس,پایان نامه دستگاه پوز,پایان نامه دستگاه پوز سیار,تحقیق دستگاه پوز,تحقیق دستگاه پوز سیار,تحقیق دستگاه پوز فروشگاهی,دستگاه پوز,دستگاه پوز سیار,دستگاه پوز فروشگاهی,مقاله دستگاه پوز,مقاله دستگاه پوز سیار,مقاله دستگاه پوز فروشگاهی دانلود پاورپوینت دستگاه پوز (POS) دانلود فایل دانلود پاورپوینت در…

 • جزوه یادگیري رشته روانشناسی تربیتی

  جزوه یادگیري ارشد,جزوه یادگیري برای کنکور,جزوه یادگیري روانشناسی تربیتی,جزوه یادگیري کنکور,دانلود جزوه یادگیري,دانلود جزوه یادگیري ارشد,دانلود جزوه یادگیري کنکور جزوه یادگیري رشته روانشناسی تربیتی رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه یادگیري رشته روانشناسی تربیتی ،در قالب Pdf و در 108 صفحه.توضیحات:این…

 • تحقیق سلولز

  تحقیق سلولز سلولز رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع سلولز،در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش، شامل:ساختمان سلولز ساختمان شیمیایی سلولز  ابعاد سلولز تولید سلولز  تجزیه سلولز و....   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: سلولز تحقیق سلولز…

 • پاورپوینت ایمنی و خطرات نیروگاه های هسته ای

  آژانس انرژی اتمی,اصول ایمنی,انرژی برق اتمی,ایمنی,تبعات زیست محیطی,جزیره سه مایلی,چرنوبیل,حوادث هسته ای,خطرات,رادیواکتیو,راکتور,نیروگاه هسته ای,واپاشی دانلود پاورپوینت ایمنی و خطرات نیروگاه های هسته ای دانلود فایل مقدمه ای بر واکنش های هسته ای،اصول ایمنی راکتور های هسته ای و روش ها…

 • تحقیق مديريت اطلاعات گزينش نيروي انساني

  استخدام,اطلاعات پرسنلي,اطلاعات كاركنان,پاورپوینت گزينش نيروي انسا,تحقیق گزينش نيروي انساني,دانلود تحقیق در مورد گزينش نيروي انساني,دانلود تحقیق گزينش نيروي انساني,گزينش,گزينش نيروي انساني,مصاحبه,مقاله در موردگزينش نيروي انساني,نيروي انساني تحقیق مديريت اطلاعات گزينش نيروي انساني رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:چكيدهدر…

 • تحقیق اصول کنترل کيفيت

  اصول کنترل کيفيت,اصول کنترل کيفيت جامع,تحقیق اصول کنترل کيفيت,تحقیق مدیریت اصول کنترل کيفيت جامع,کنترل کیفی,کنترل کیفیت,مقاله اصول کنترل کيفيت دانلود تحقیق اصول کنترل کيفيت دانلود فایل در این فایل تحقیق، اصول کنترل کيفيت مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.…